1.Soms
impulsors
de negoci

Ajudem a desenvolupar i augmentar el nivell de vendes i facturació, optimitzem els processos productius, agilitzem la implementació de noves tecnologies i ensenyem a vendre amb valor afegit.

2.Enfoquem el seu
negoci amb estudis de viabilitat

L'ajudem a reorientar el seu negoci cap a altres aplicacions i a dirigir-se a altres mercats i el guiem en la implementació de noves tecnologies.

3.Reforcem els punts febles mitjançant formacions tècniques

Optimització i gestió departamental, orientació al client, formació de processos de venda i màrqueting i formació personalitzada segons les seves necessitats dins del sector.

Estem en contacte directe amb els lìders tecnològics de la indústria, els entorns econòmics i les tendències de mercat per poder oferir solucions a futur..

QUIN ÉS
EL TEU SECTOR?

imp
res
sors

sector

Sigui quin sigui el seu sistema d'impressió: offset, flexo, impressi&ocute; digital, huecogravat, serigrafia ... Sigui quina sigui la seva aplicaci&ocute; principal: etiquetes, sleeve, cartr&ocute;, cartonet, catàlegs, llibres, fullets i papereria, sign&display L'ajudem a posicionar-se, reorientar i ser més competitiu..

REPRO
DUCT
ORS

sector

Ajudem a diferenciar-se, a donar valor afegit, a treure partit a les noves tecnologies, a ser part del seu client.

DIS
SENY

sector

Conèixer més sobre el procés d'impressió, aprendre a agilitar el temps de disseny, realitzar arts finals, crear entorns virtuals amb dissenys reals ...

MAR
QUES

sector

Com reduir el time-to-market, aprendre el procés gràfic de producció per evitar errors i malentesos, conèixer les possibilitats i limitacions de la tecnologia actual, crear entorns virtuals ....

Si s’identifica
amb qualsevol
d’aquestes actituds NOSALTRES
PODEM
AJUDAR-LO.

Si vol obtenir un millor rendiment de les seves inversions actuals o futures.

Si millorar el funcionament del seu negoci és una de les seves prioritats.

Si considera la possibilitat d’ampliar mercat i noves aplicacions de major demanda.

Si vol donar un valor afegit i un servei diferencial.

MÈTODE

El nostre mètode es basa en la planificació d'objectius, definició d'estratègies, implementació i temps, seguiment i mesura dels resultats. Aquesta pauta ens permet garantir tenir més clients, més ingressos i més beneficis. Ajudem a reduir el temps previst de retorn d'inversió. Guiem el posicionament del seu negoci per obtenir resultats d'èxit. Optimitzem el seu procés productiu per reduir temps, errors i malentesos. L'orientem cap al client per augmentar el grau de satisfacció.

img

Tenim 18 anys d'experiència en el sector, creixent professionalment de la mà de proveïdors líders en la indústria gr àfica - Agfa, Kodak, Esko, Optimus -, aprenent i analitzant les estratègies que segueixen països avançats, per adaptar-les i aplicar-les al mercat nacional. Hem realitzat formació, anàlisi i implementacions de creixement de negoci, optimització de processos, gestió de departaments, i obtenció d'objectius basats en la satisfacció del client. El nostre contacte continu amb els proveïdors de tecnologia és clau per poder realitzar amb coneixement i garantia la nostra activitat actual que volem que cobreixi les seves necessitats en el moment i espai de temps que vostè ho necessiti. Gràcies a la nostra trajectòria som qui som i ens diem com ens diem, per ajudar a arribar al seu propi PODIUM.

Eugènia Alvarez
PODIUM
+34 609372435 podium@podium.graphics
  • linkedin
  • twitter
  • email